Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

MOJDA heeft te allen tijden het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van onze site te wijzigen.

2. Klant en overeenkomst

2.1 Klant

Onder de klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan MOJDA de opdracht geeft tot het ontwerpen en/of drukken van kaarten.

2.2 Overeenkomst

De overeenkomst tussen de klant en MOJDA komt tot stand na ontvangst van akkoord op de offerte via de e-mail.
MOJDA erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen zowel voor de betaling, de bestelling als goedkeuring van de digitale afdrukvoorbeeld. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens. Sommige kaarten bestaan uit meerdere delen en zijn door u zelf samen te stellen.

3. Transport

MOJDA is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering door de vervoerder (POST NL). MOJDA kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden.

4. Annuleren

Indien de opdracht wordt geannuleerd nádat wij de definitieve digitale opmaak hebben gemaakt en verzonden naar klant wordt € 75,- opmaakkosten in rekening gebracht.

5. Copyright

MOJDA behoudt het copyright op alle gemaakte ontwerpen en kan deze, met het in acht nemen van de privacy van haar klanten, gebruiken voor verkoopdoeleinden op haar websites en andere promotionele uitingen.

Alle ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd. Publicatie of overname zonder toestemming vooraf is uitdrukkelijk verboden.

De merknaam MOJDA wordt op elk exemplaar van de gedrukte kaart meegedrukt.

6. Privacy

MOJDA behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

7. Aansprakelijk

Voor elk te drukken kaart vragen wij akkoord middels een definitief JPG bestand (digitaal via e-mail verzonden naar klant). Wanneer klant akkoord geeft is MOJDA niet meer aansprakelijk voor het fout bedrukken van de gegevens.

Op elke overeenkomst tussen MOJDA en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.